Zmeniť zákazníka

Prihlásenie

Kam zašleme potvrdenie

Potvrdenie tvojej návštevy a cenovú ponuku

Pokračovať

Zmena údajov

Tvoje údaje sú u nás uschované. Pre overenie že si to ty ti zašleme kód na tvoj telefón a email. Zadaj ho pre pokračovanie na zmenu tvojich údajov.

Zmeniť údaje

Podmienky používania

Naposledy upravené: 8 Január, 2021

Ďakujeme že používate Oprava-iPhone.sk

Tieto podmienky regulujú vstup alebo používanie Vašej osoby, z akejkoľvek krajiny sveta, na naše Stránky verejne dostupné a vyrobené spoločnosťou QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o. IČO: 45978301 a založenej na Slovensku.

Čo robíme

Oprava-iPhone.sk poskytuje online platformu, ktorá spája Poskytovateľov, ktorí majú služby dostupné na predaj pre Nákupcov ktorí hľadajú služby tohto druhu, vo forme „Služieb“ dostupných na „Stránke” www.Oprava-iPhone.sk. Oprava-iPhone.sk slúži iba na sprostredkovanie kontaktu medzi Poskytovateľom a Nákupcom. V niektorých prípadoch Oprava-iPhone.sk vystupuje ako zberateľ platieb od Nákupcov pre Poskytovateľa ale to iba v prípade že sa jedná a kompetentného Poskytovateľa oprávneného vystupovať ako Poskytovateľ riadiaceho sa podľa zákona príslušnej krajiny.

Oprava-iPhone.sk nemôže a nekontroluje obsah Ponukového lístku zverejnený akýmkoľvek Poskytovateľom, podmienky, oprávnenie a vhodnosť akéhokoľvek Poskytovateľa či služby ktoré bolo uverejnené, vyhľadané a predané pomocou Oprava-iPhone.sk. Oprava-iPhone.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záväzky a všetky záväzky spojené s akoukoľvek predanou službou a všetkými predanými službami. Akákoľvek služba kúpená alebo predaná bude poskytnutá a prijaté na členove vlastné riziko.

Rozumiete a súhlasíte že Oprava-iPhone.sk nie je spojené so žiadnymi dohodami vytvorené medzi Poskytovateľom a Nákupcom a tiež nie je žiadnym činiteľom, predavačom, službou alebo akýkoľvek iný druh poskytovateľa takýchto služieb týkajúcich sa jeho poskytovania či predaja. Oprava-iPhone.sk nemá žiadnu kontrolu nad konaním Poskytovateľa, Nákupcu a iných používateľov tejto stránky alebo nad uverejnenými službami a zrieka sa všetkých záväzkov v maximálnom ohľade povolené zákonom.

Dodržiavanie miestnych zákonov

Poskytovatelia musia rozumieť ako zákony fungujú v ich príslušnej právomoci. V niektorých štátoch sa Poskytovatelia musia registrovať, získať povolenie alebo licenciu pred poskytnutím služieb alebo prijatie objednávok od Nákupcov. Štát a lokálne vlády sa veľmi líšia tým ako presadzujú tieto zákony. Potrestanie môže znamenať peňažný trest. Poskytovatelia musia posúdiť a prispôsobiť sa všetkým lokálnymi zákonom pred poskytnutím služieb na Oprava-iPhone.sk. Oprava-iPhone.sk môže asistovať v plnení závazkov Poskytovateľa a v absolútnej diskrétnosti poskytnúť detaily Poskytovateľa akejkoľvek regulačnej autorite.

Povinnosti Poskytovateľa

Ako Poskytovateľ ste zodpovedný za všetky aspekty poskytnutí služieb, dodržiavanie zdravia a bezpečia, certifikácie, dodržiavanie zákonov, a servisom pre zákazníka. Potvrdzujete že súhlasíte s tým, že ako Poskytovateľ ste zodpovedný za vlastné činy a omyli a tiež zodpovedný za činy a omyli akýchkoľvek iných osôb, asistujúcich pri poskytovaní týchto služieb, zostavenie ponukového listu alebo asistujúcich akýmkoľvek iným spôsobom v spojení s užívaním tejto stránky alebo poskytovaní služieb.

Obe strany Nákupcovia a Poskytovatelia súhlasia spolupracovať a asistovať Oprava-iPhone.sk v dobrej viere, a poskytnúť Oprava-iPhone.sk také informácie či súčinnosť ako len môže Oprava-iPhone.sk rozumne vyžadovať spojené s akýmikoľvek sťažnosťami alebo tvrdeniami od členov spojené so s pokrytím Poskytovateloých služieb.

Zásady používania

Váš vstup na túto stránku tvorí Váš súhlas byť viazaný týmito podmienkami, ktoré zriaďujú zmluvný vzťah medzi Vami a Oprava-iPhone.sk. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nesmiete sem vstupovať a používať túto stránku. Tieto podmienky Vám určujú prednostné pravidlá a dohody. Oprava-iPhone.sk môže ihneď ukončiť tieto podmienky alebo akékoľvek služby so všetkou úctou k Vám, alebo pozastaviť ponuku alebo zamedziť prístup na stránku, kedykoľvek za akýchkoľvek okolností.

Doplnkové podmienky sa môžu vzťahovať k určitým službám, ako napríklad zásady pre určité udalosti či aktivity alebo postupy a tieto doplnkové podmienky budú v spojení týchto služieb uvedené. Doplnkové podmienky sú považované ako súčasť podmienok pre ich príslušné služby. Doplnkové podmienky prevážia tieto podmienky v prípade konfliktu s ohľadom na príslušné služby.

Oprava-iPhone.sk môže upraviť z času na čas podmienky týkajúce sa Služieb upravovať. Úpravy budú účinné ihneď po uverejnení zmien týchto podmienok na tejto lokalite alebo upravené zásady alebo doplnkové podmienky príslušných Služieb. Pokračovaním používaním týchto služieb po takýchto úpravách Vás zaväzuje súhlasiť byť viazaný podmienkami takými ako boli zmenené.

Používanie tejto stránky v nesúlade s týmito podmienkami Vás vystavuje riziku občianskym a zločineckým trestom.

Súkromie

Obsah ktorý zdieľate s inými používateľmi nie je súkromné ani utajené a nesmiete mať žiadne očakávanie súkromia so všetkou úctou k nemu. Informácie ktoré nahráte budú zverejnené s ďalšími osobnými údajmi. Musíte postupovať obozretne a so zdravým rozumom pri predkladaní a uverejňovaní akýchkoľvek informácií. Pri najmenšom musíte prejaviť rovnaký stupeň obozretnosti pri zverejňovaní osobných údajov iných ako Internetové či mobilné služby.

Konkrétne, členovia si môžu zvoliť uverejniť svoje osobné údaje ako meno, vek, pohlavie, údaje o lokalite, vzhľad, správy, bibliografické osobné údaje. Tieto údaje môžu byť tiež zdieľané pomocou tretích strán ako napríklad sociálne siete ktoré pôsobia spolu so stránkou.

Naše zbieranie a používanie Vašich osobných údajov v spojení so službami je uvedené v zásadách súkromia Oprava-iPhone.sk na stránke http://www.Oprava-iPhone.sk.sk/gdpr

Vytvorením účtu na Oprava-iPhone.sk súhlasíte že Služby Vám môžu odoslať informačné správy SMS ako súčasť štandardných obchodných postupov používania týchto Služieb. Môžete sa odhlásiť z príjmania týchto správ no uznávate že to môže mať dopad na používanie Služieb.

Modifikácie

Oprava-iPhone.sk si vyhradzuje právo upravovať Stránku a Aplikáciu alebo tieto podmienky v akomkoľvek čase bez predošlého upozornenia. Ak uprávime tieto podmienky, upozorníme o zmenách na Stránke alebo cez Aplikáciu alebo inak poskytneme oznam o úpravách. Taktiež upravíme dátum “Naposledy upravené” na vrchnej časti týchto podmienok.

Pokračovaním vstupu a používaním tejto Stránky a Aplikácie alebo využitie služieb po tom ako sme vykonali zmeny na Stránke alebo cez Aplikáciu alebo sme poskytli oznam o uprávách dávate na javo že súhlasíte byť viazaný upravenými podmienkami. Ak upravené podmienky niesú pre Vás prijateľné musíte okamžite pozastaviť používanie Stránky a Aplikácie.

Spôsobilosť

Stránka a Aplikácia sú určené pre ľudí, ktorý dovŕšili 18 rokov a viac. Akýkoľvek prístup alebo používanie Stránky, Aplikácie alebo služieb kýmkoľvek pod 18 rokov je vyslovene zakázané. Vstupom a používaním Stránky, Aplikácie a Služieb potvrdzujete že máte 18 rokov alebo viac.

Registrácia účtu

Niektoré funkcie na Stránke alebo Aplikácie, a funkcia objednanie služieb, sú dostupné až po vytvorení účtu (“Oprava-iPhone.sk účtu”) a registrácie Vašej osoby ako Člena Stránky. Môžete sa prihlásiť a stať sa Členom priamo cez Stránku alebo aplikáciu alebo ako je vysvetlené v tejto sekcii.

Môžete sa tiež registrovať a stať sa Členom prihlásením do určitých sociálnych sietí teda použitím Účtu Tretej Strany (vrátane ale nie limitované cez Facebook, každý podobný účet tretej strany) na Stránke alebo Aplikácií tak ako je nižšie uvedené. Súčasťou funkcionality Stránky a Aplikácie môžete spojiť Váš Oprava-iPhone.sk účet a Účet Tretej Strany buď:

(i) Poskytnutím prihlasovacích údajov Účtu Tretej Strany pomocou Stránky alebo Aplikácie; alebo

(ii) Povolením Oprava-iPhone.sk vstúpiť do Vášho účtu tretej strany pod podmienkami ktoré určujú používanie príslušného Účtu Tretej Strany

Potrvdrzujete že musúte odhaliť svoje prihlasovacie údaje Účtu Tretej Strany pre Oprava-iPhone.sk alebo povoliť prístup vstúpiť do Vášho Účtu Tretej Strany (vrátane ale nie limitované, pre použitie tu spomenuté), bez Vášho narušenia alebo akýchkoľvek podmienok ktoré určujú Vaše používanie príslušného Účtu Tretej Strany, bez obmedzovania Oprava-iPhone.sk zaplatiť akékoľvek poplatky alebo predstaviť Oprava-iPhone.sk akýmkoľvek limitáciam k použitiu predpísané poskytovateľmi týchto služieb tretej strany.

Povolením prístupu Oprava-iPhone.sk k akýmkoľvek Účtom Tretej Strany, rozumiete že Oprava-iPhone.sk vstúpi, uverejní alebo uloží akýkoľvek Obsah ktorý ste poskytli uložiť vo Vašom Účte Tretej Strany (“Obsah UTS”) tak aby bol dostupný na Stránke a Aplikácii na Vašom účte a Vašej Oprava-iPhone.sk profilovej stránke či inej stránke Oprava-iPhone.sk.

Všetok Obsah UTS, bude považovaný ako obsah Člena na všetky umýsli spomenuté v týchto podmienkach.

Máte možnosť vypnúť spojenie medzi Oprava-iPhone.sk účtom a Účtoch Tretích Strán, v akomkoľvek čase, pomocou prístupu na “Profil” na Stránke či Aplikácie.

Váš vzťah s poskytovateľmi slúžieb tretej strany spojené s Vašimi účtami tretej strany je riadené výhradne Vašou dohodou(ami) s príslušnými poskytovateľmi služieb tretej strany.

Oprava-iPhone.sk nezodpovedá za žiadny Obsah UTS.

Informácie o účte

Váš Oprava-iPhone.sk Účet a Vaš profil na Oprava-iPhone.sk bude pre Vás vytvorený pre používanie Stránky a Aplikácie na základe osobných údajov ktoré nám poskytnete alebo ktoré alebo ktoré získame cez UTS ako je uvedené vyššie. Nesmiete mať aktíven viac ako jeden(1) Oprava-iPhone.sk účet. Súhlasíte poskytnúť správne, aktuálne a kompletné informácie počas registrácie a vždy aktualizovať tieto informácie, ponechať ich správne, aktuálne a kompletné. Oprava-iPhone.sk si vyhradzuje právo, zrušiť Váš účet a vstup na stránku a Aplikáciu ak si vytvoríte viac ako jeden (1) účet alebo ak informácie ktoré ste poskytli počas registrácie budú nepresné, falošné, neaktuálne alebo nekompletné

Heslá

Ste zodpovedný strážiť si svoje heslo. Súhlasíte s tým že neprezradíte Vaše heslo žiadnej tretej strane a beriete samostatnú zodpovednosť za akékoľvek aktivity alebo úkony na Vašom účte Oprava-iPhone.sk, či už ste takéto aktivity alebo úkony povolili alebo nie. Bezodkladne oznámite Oprava-iPhone.sk akýkoľvek neautorizované použitie Vášho účtu Oprava-iPhone.sk.

Ponukové lístky a uverejňovanie na Stránke a v Aplikácii

Ako Poskytovateľ si môžete zostaviť Vašu ponuku služieb. Na vytvorenie Ponukového lístku, budete musieť zodpovedať rad otázok o sebe, vrátane ale nie limitované na, lokalitu, a kontakt. Pre uverejnenie Vášho Ponukového lístku na Stránke a Aplikácie všetci Poskytovatelia musia poskytnúť platnú fyzcikú adresu priestorov kde sídlite. Ponukové lístky budú verejne dostupné na Stránke a Aplikácii. Ostatní členovia budú môcť objednať z Vášho Ponukového lístku pomocou Stránky a Aplikácie na základe informácii poskytnutých v lístku. Rozumiete a súhlasíte s tým že ak Nákupca vyžiada objednávku z Vášho Ponukového lístku nesmiete žiadať vyššiu cenu ako bola uvedená v objednávke.

Priznávate a súhlasíte že Vy sám ste zodpovedný za akýkoľvek a všetok obsah Ponukového lístku ktorý uverejníte. Taktiež, potvrdzujete že akákoľvek služba bude (i) v súlade so všetkými aplikovatelnými zásadami a zákonmi(ako územné zákony), daňovými požiadavkami, a pravidlami a reguláciami, ktoré sa aplikujú na akékoľvek služby ktoré uverejníte(vrátane mať všetky potrebné povolenia, licencie a registrácie), a (ii) nebude v konflikte s právami tretích strán (ako napríklad duševné vlastníctvo alebo iných poskytovateľov s podobnou obchodnou činnosťou).

Oprava-iPhone.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za Poskytovateľove plnenie alebo povinnosti s akýmikoľvek tretími stranami, aplikovatelnými zákonmi, pravidlami a predpismi. Oprava-iPhone.sk si vyhradzuje právo v akomkoľvek čase bez predošlého upozornenia, odstrániť alebo znemožniť prístup do akéhokoľvek Ponukového lístku, vrátane Ponukových lístkov ktoré budú považované za porušiteľov Oprava-iPhone.sk aktuálnych podmienok, Oprava-iPhone.sk Komunitných smerníc, alebo inak nevhodné a škodlivé pre Stránku a Aplikáciu alebo jej Služby.

Ak ste Poskytovateľ a rozumiete a súhlasíte že Oprava-iPhone.sk nevystupuje ako ručiteľ alebo ako zmluvný partner. Ak nákupca vyžiada objednávku z Vášho Ponukového lístku a objedná či zakúpi Vaše služby, akákoľvek dohoda alebo transakcia do ktorej vstúpite s týmto Nákupcom je medzi Vami a Nákupcom a Oprava-iPhone.sk nie je pri tom žiadna strana. Oprava-iPhone.sk môže pôsobiť iba ako poberateľ platieb za Poskytovateľa, platby od Nákupcov nastavené Poskytovateľom vrátane dopravy alebo iné poplatky a/alebo dane.

Ak ste Poskytovateľ, Oprava-iPhone.sk vytvára určité nástroje ktoré sú Vám dostupné, pomôcť rozhodnúť sa od ktorých členov si vyberiete objednávku prijať. Uznávate a súhlasíte že ako Poskytovateľ, ste zodpovedný za vaše činy, omyli a rozhodnutia o prijatí alebo inak objednávok Nákupcu.

Poistenie

Oprava-iPhone.sk odporúča aby Poskytovatelia obdržali vhodné poistenie pri poskytovaní služieb zo svojho Ponukového lístku. Prosíme prezrite akékoľvek poistné zásady ktoré môžete mať a konrétne sa uistite že dôverne poznáte a rozumiete bodom ktoré sa týkaju takéhoto poistenia, vrátane či takéto poistenie pokryje činnosti alebo nečinnosti Nákupcov.

Schválenia

Oprava-iPhone.sk nepotvrdzuje žiadneho člen alebo Ponukový lístok. Žiadne referencie alebo popis na Stránke alebo Aplikácii nie je potvrdením, certifikátom alebo garanciou Oprava-iPhone.sk o žiadnom Členovi, vrátane indentity Člena alebo či je Člen dôveryhodný, bezpečný alebo vhodný. Odporúčame aby ste vždy starostlivo uvážili ked sa budete rozhodovať či objednať služby z Ponukového lístku alebo o inej interakcii s akýmkoľvek iným členom.

Nákupcovia a Poskytovatelia budú požiadaný hodnotenie Členov. Členovia musia byť úprimný a presný v ich posúdení. Žiadne hodnotenie Člena nie je potvrdením, certifikátom alebo garanciou Oprava-iPhone.sk o akomkoľvek členovi. Oprava-iPhone.sk môže na profiloch a jedálnych lístkoch pripnúť ikony. Tieto ikony znazorňujú že členovia vykonali svoje služby v súlade s Oprava-iPhone.sk očakavaním. To je avšak iba indícia a nie žiadne potvrdenie, certifikát alebo garanciou Oprava-iPhone.sk o akomkoľvek členovi.

Výhrady voči ostatným členom

Používaním Stránky alebo Aplikácie súhlasíte s tým že akákoľvek zákonné prostriedky alebo záväzky ktoré vyžadujete získať za úkony alebo omyly ostatných členov alebo iné tretie strany budú obmedzené na nárok od konkrétnych Členov alebo iné tretie strany ktoré Vám spôsobili škodu. Súhlasíte s tým že sa nebudete pokúšať uvaliť takéto záväzky na Oprava-iPhone.sk s úctou k takýmto úkonom alebo škodám. Táto limitácia sa nevzťajuje na záväzky Oprava-iPhone.sk voči Poskytovateľovi týkajúce sa prevzatých platieb od Nákupcu v mene Poskytovateľa. Tie sú predmetom limitácií uvedených nižšie.

Platby Oprava-iPhone.sk (Poplatky)

V súlade s používaním Stránky a Aplikácie a využívanie Služieb, Oprava-iPhone.sk vystavuje poplatky pre Poskytovateľov a Nakupujúcich. Ako súčasť registračného procesu Poskytovatelia a Nakupujúci budú o týchto poplatkoch notifikovaný. Tam kde sa to vyžaduje budú pripočítaná aj daň spolu s poplatkom.

Všetky detaily kreditnej alebo debetnej karty sú chránené použitím SSL (Secure Socker Layer) šifrovania. Detaily kreditnej alebo debetnej karty sú spracované poprednými PCI poskytovateľmi bezpečných platobných riešení. Oprava-iPhone.sk neukladá detaily Vašej kreditnej alebo debetnej karty. Oprava-iPhone.sk ukladá iba necitlivý odkaz na údaje kreditnej alebo debetnej karty (nazývaná token slov. žetón) ktorý je napojený na Váš Oprava-iPhone.sk účet. Tento žetón je nám sprústupnený poskytovateľom platby, a dovoľuje Oprava-iPhone.sk poskytnúť možnosť pre Vás použiť rovnakú kartu pre budúce transakcie s nami bez toho aby Oprava-iPhone.sk ukladal citlivé informácie. Ak, kedykoľvek chcete tento žetón odstránič prosím napíšte nám na email zdravim@Oprava-iPhone.sk.sk a Váš žetón odstránime.

Oprava-iPhone.sk odpočíta poplatky Poskytovateľom z platieb za služby od Nákupcov. Vyrovnanie bude poukázené Poskytovateľom vkladom na ich účet alebo inou platobnou metódou.

Oprava-iPhone.sk si vyhrádza právo na založenie nových, odstránenie alebo zmenu pôvodných poplatkov v akomkoľvek čase, za akúkoľvek službu alebo tovar obsiahnutý použítím Služieb. O každej zmene Vás notifikujeme.

Oprava-iPhone.sk z času na čas poskytne určitým používateľom určité promočné ponuky alebo zľavy ktoré môžu byť v iných hodnotách ako rovnaké alebo podobné služby či produkty obsiahnuté použitím Služieb, a súhlasíte s tým že takéto ponuky alebo zľavy, pokiaľ nie sú poskytnúté aj Vám, nebudú mať žiaden vplyv a nebudú sa vzťahovať na Vaše používanie Služieb alebo na Poplatky vzťahujúce sa na Vás.

Platba Poskytovateľovi (Servisné poplatky)

Ak si objednáte cez Stránku alebo Aplikáciu ste ihneď povinný zaplatiť dohodnutú sumu za služby poskytnuté Poskytovateľom (Servisné Poplatky). Po tom ako si objednáte služby alebo produkty použítím Stránky alebo Aplikácie Oprava-iPhone.sk Vám umožní platbu na úkor Poskytovateľa. Servisné poplatky budú obsahovať daň kde to vyžaduje zákon. Servisné poplatky, ktoré zaplatíte sú konečné a nenávratné, pokiaľ nerozhodneme inak.

Všetky Služby budú spracované Oprava-iPhone.sk použitím preferovanou platobnou metódou určenou vo Vašom Oprava-iPhone.sk účte, po ktorej Vám zašle účet do Vášho emailu. Ak Vaša primárna platobná metóda na Vašom Oprava-iPhone.sk účte vyprší, je neplatná alebo inak nie je schopná vykázať platbu, súhlasíte s tým že Oprava-iPhone.sk môže použiť sekundárnu platobnú metódu na Vašom účte Oprava-iPhone.sk, ak je dostupná.

Platby Poskytovateľom, Storno a vrátenie peňazí

Oprava-iPhone.sk posúva Poskytovateľom ich Servisné poplatky 2x za týždeň (každý Utorok a Piatok, okrem sviatkov). Minimálna suma je 25€. Tam kde Servisné poplatky nepresiahnu sumu 25€, budú prenesené na ďalší termín až pokial nedosiahnú hodnotu 25€. Poplatky sú odoslané iba za ukončené objednávky - čo znamená že Poskytovateľ ukončil službu a nakupujúci zariadenie prevzal či už prepravou alebo osobným prevzatím.

Vrátenie peňazí Nakupujúcim spracuje Oprava-iPhone.sk v prípade že poplatok prevzal ako Vyrobcov zberateľ platieb. V prípade nezrovnalostí Oprava-iPhone.sk rozhodne či vrátenie peňazí je potrebné. Oprava-iPhone.sk si vyžaduje právo odpočítať Servisné Poplatky Poskytovateľov na ďalšom výplatnom dátume. Prosím kontaktujte zdravim@Oprava-iPhone.sk.sk pre akékoľvek otázky.

Členský Obsah

Po našej vôli, Vám povolíme zverejňovať, uploadovať, rôzny Obsah Členov. Tým že nám sprístupníte tento obsah cez Stránku alebo Aplikáciu, taktiež povolujete Oprava-iPhone.sk celosvetovú, neodvolateľnú, trvalú, neexkluzívnu, prenosnú licenciu, s povolením na sub-licenciu, použiť, zobrazovať, kopírovať, prispôsobiť, modifikovať, šíriť, licencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne predstavovať, prehrávať, vysielať, sprístupniť, zobraziť a inak využiť tento Obsah Členov, pre promočné alebo obchodné účely Stránky a Aplikácie. Oprava-iPhone.sk si nenárokuje žiadne vlastnícke právo na akýkoľvek Obsah Členov a nič v týchto Podmienkach nemôže zamedziť akékoľvek práva pre použitie a využitie akéhokoľvek Obsahu Členov.

Ste oboznámený a súhlasíte s tým že ste zodpovedný za akýkoľvek Obsah ktorý zverejníte cez Stránku alebo Aplikáciu. Reprezentujete oprávnenie že: (i) ste jediným a exkluzívnym majiteľom všetkého Členského Obsahu ktorý sprístupníte cez Stránku alebo Aplikáciu alebo máte všetky práva, licencie, súhlasy a vydania ktoré sú potrebné na udelenie práv pre Členský Obsah na Oprava-iPhone.sk, ako je uvedené v týchto Podmienkach, a (ii) ani Členský obsah alebo Váše príspevky, uploady, publikácie, alebo čokoľvek na Stránke zverejníte nebude narušovať práva tretích osôb, ich patenty, copyright, trademark, tajomstvá, morálne práva alebo iné majetkové čí intelektuálne vlastnícke práva, alebo práva publikovania, súkromia alebo iné s výsledkom porušenia akýchkoľvek príslušnych zákonov a smerníc.

Správanie Členov

Ste oboznámený a súhlasíte že ste zodpovený za plnenie akýchkoľvek a všetkých zákonov, pravidiel, smerníc, a Daňových povinností ktoré prislúchajú k Vášmu používaniu Stránky alebo Aplikáci a jej Spoločného Obsahu. V spojení s Vašim použitím Stránky a Aplikácie a jej spoločného Obsahu, nemôžete a súhlasíte že nebudete:

(a) porušovať akékoľvek miestne , štátne, regionálne alebo iné zákony a smernice alebo iné rozhodnutia súdu, vrátane, bez limitácií, a daňových smerníc;

(b) používať manuálný alebo automatizovaný software, stroje, zariadenia, scripty, roboty, backdoory alebo iné spôsoby pre prístup, "scrape", "crawl" alebo "spider" akúkoľvek stránku alebo inú službu obsiahnutú v Stránke alebo Aplikácií či jej Spoločného Obsahu;

(c) vstúpiť na alebo používať Stránku a Aplikáciu alebo Oprava-iPhone.sk API pre použitie, odhalenie, alebo povoliť aby bol odhalený akýkoľvek Oprava-iPhone.sk obsah: (i)ktorý Oprava-iPhone.sk verejne nezobrazuje vo svojich výsledkoch vyhľadávania alebo zoznamoch ponuky; (ii)akýmkoľvek spôsobom ktorý nespĺňa Oprava-iPhone.sk Podmienky Súkromia alebo Podmienkami Používania; alebo (iii) akýmkoľvek iným spôsobom ktorý porušuje súkromie alebo iné práva používateľov Oprava-iPhone.sk alebo akýchkoľvek tretích osôb