Nový servisný účet

Začnime údajmi, ktoré budú slúžiť na objednávky tovaru či služieb rovnako ako pri návšteve nášho servisu Oprava iPhone.